kontakt@vetoborudovanie.ru

+7 (999) 565-999-7

gleni@vetoborudovanie.ru

+7 (911) 272-57-74

Хирургическая конференция, г. Санкт-Петербург

13–14 апреля